Advokátní kancelář JUDr. David Černý

Advokátní kancelář JUDr. Davida Černého poskytuje již více než 10 let komplexní právní služby. Nabízí široký okruh právních služeb od zastupování před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady, přes přípravu smluvní i jiné dokumentace, včetně advokátních úschov, pomoc podnikatelským subjektům v obchodních věcech, poskytování právních porad a mnohé další služby.

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům kompletní servis, který spočívá zejména:

  • v telefonických, osobních, e-mailových konzultacích k dané problematice
  • zhotovení písemných stanovisek či rozborů ke konkrétním problémům
  • návrhu řešení či postupu v dané situaci
  • přípravě smluvní či jiné dokumentace
  • vymáhání pohledávek a zastupování před obecnými nebo rozhodčími soudy či správními orgány

Právní služby jsou poskytovány na základě rozsáhlých zkušeností s individuálním přístupem ke každému klientovi a flexibilním přizpůsobením se jeho časovým potřebám.

Copyright © 2012
Úvod Služby Ceník Kontakty