Ceník

Cenu za poskytnuté služby nelze s ohledem na rozmanitost a odlišnost jednotlivých případů jednoznačně stanovit.

Odměna může být dohodnuta jako odměna jednorázová nebo v případě dlouhodobější spolupráce lze dohodnout částku tarifní.

V případě, že cena není určena dohodou, řídí se advokátním tarifem tj. vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb..

Zpravidla je klientům poskytnuta informativní vstupní konzultace zdarma, na níž je podle případu navržen způsob a výše odměny.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Copyright © 2012
Úvod Služby Ceník Kontakty